Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

OSCE High Commissioner on National Minorities responds to UABA letter regarding the Draft Bill on State Language Policy

23 Aug 2012 11:17 AM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

Release date:  August 23, 2012       IN PDF FORMAT

OSCE High Commissioner on National Minorities responds to UABA letter regarding the Draft Bill on State Language Policy


On July 26, 2012, the Ukrainian American Bar Association (UABA) sent a letter to the Hon. Knut Vollebaek, High Commissioner on National Minorities with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), urging him to continue his criticism of the Ukrainian legislation "On State Language Policy".  The OSCE is the world's largest regional security organization. It offers a forum for political negotiations and decision-making in the fields of early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation.  The Office of High Commissioner identifies and seeks early resolution of ethnic tensions that might endanger peace or stability.  The UABA letter enclosed the open letter issued by the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language of the Kyiv branch of "Memorial" which detailed at length the extensive defects in the proposed State Language Law, its violation of the Ukrainian Constitution, and procedural violations in the legislative adoption process. 


On August 16, 2012, the High Commissioner responded to the UABA thanking it for making him aware of the open letter issued by the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language and further urging the UABA and other groups "to remain engaged on this topic" stating in part:

"..... I believe that the Language Law's approach to language policy is deeply divisive and is likely to lead to further polarization of society. Indeed, the disproportionate favouring of the Russian language, while also removing most incentives for learning or using Ukrainian in large parts of the country, could potentially undermine Ukraine's very cohesion."

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин реагує на "UABA" лист щодо проекту закону засади державної мовної політики


26 липня 2012, Асоціація Українських Правників Америки
(UABA) надіслала лист до Почесного Кнута Воллєбека, Верховного комісара у справах національних меншин Організації  з Безпеки і Співробітництва в Європі (ОБСЄ), закликаючи його продовжувати критику Українського законопроекту  «Про засади державної мовної політики». ОБСЄ є найбільшою в світі регіональною організацією безпеки. ОБСЄ пропонує форум для політичних переговорів, для прийняття рішень у сфері раннього попередження та запобігання конфліктів, регулювання криз і постконфліктного відновлення. Управління Верховного Комісаріату визначає і прагне якнайшвидшого врегулювання етнічних непорозумінь, які могли б поставити під загрозу мир і стабільність. У листі UABA було укладено відкритий лист, виданий Координаційним комітетом по захисту української мови Київської філії "Меморіалу.” В листі були докладно і обширно описані дефекти запропонованого Закону про державну мову, порушення ним Української Конституції, і процедурні порушення законодавчого процесу.

16 серпня 2012, Верховний комісар відповів до UABA і подякував за відкритий лист виданий Координаційним комітетом по захисту української мови та закликав UABA та інші групи "продовжувати займатися на цю тему", заявивши зокрема:

я вважаю, що підхід до мовної політики, викладений в цьому Мовному законі, викликає глибокі протиріччя та, ймовірно, призведе до подальшої поляризації суспільства. Насправді, політика надання російській мові неспівмірних переваг і водночас відмова від заходів  заохочення до вивчення чи вживання української мови на значній частині території України створює потенційну загрозу для цілісності держави”.

Click here to view the letter of the High Commissioner dated August 16, 2012 in its entirety

Натисніть тут для перегляду листа Верховного комісара від 16 серпня 2012 року в повному обсязі

Click here to view the UABA letter to the High Commissioner dated July 26, 2012 in its entirety

Натисніть тут для перегляду листи UABA до Верховного комісара від 26 липня 2012 року в повному обсязі

Click here to view the open letter Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language in its entirety

Натисніть тут для перегляду відкритого листа Координаційного комітета по захисту української мови в повному обсязі

Powered by Wild Apricot Membership Software