Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

Press Release-Прес-реліз; UABA Announces a Collaborative Project with "Yurincom Inter"

14 Nov 2012 6:22 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

Click here to view in PDF format
натисніть тут Для перегляду у форматі PDF

UABA Announces a Collaborative Project with "Yurincom Inter"

The Ukrainian American Bar Association (UABA) is pleased to announce that it has implemented a collaborative project with "Yurincom Inter", a leading Ukrainian publisher of legal literature for Ukrainian lawyers, law enforcement and judicial authorities, universities and schools of law. The UABA.org website will now have a continuous daily feed of legal news from Ukraine, up to date information regarding proposed and newly adopted legislation, and a weekly panorama of events affecting the Ukrainian legal profession. As an additional benefit, UABA members will also have Internet access to current issues of the Law Journal of Ukraine in PDF format. In turn, UABA newsletters and statements will be directly available to the various "Yurincom Inter" publications increasing our organization's public image on the Internet as well as in Ukraine.

 

Прес-реліз Асоціація Українських Правників Америки (UABA) рада оголосити, що вона реалізує спільний проект з "Юрінком Інтер", провідний український видавець юридичної літератури для українських юристів, правоохоронних та судових органів, університетів і шкіл права. Сайт UABA.org тепер буде мати безперервний щоденний корм юридичних новини України, актуальної інформації про запропоновані й недавно прийнятого законодавства, а також щотижневі панораму подій, що впливають на українську юридичну професію. Як додаткова користь, члени UABA також матиме доступ через інтернет до поточної випуски журналу Юридичний Вісник України в PDF форматі. У свою чергу, бюлетені і заяви UABA будуть безпосередньо доступні різним публікаціям " Юрінком Інтер " підвищующи імідж нашої організації в мережі Інтернет, а також в Україні

 

The links below appear on the UABA website
click to access the information

Yurincom Inter
a Ukrainian publisher of legal literature

Юридичний Вісник України
Law Journal of Ukraine (in Ukr.) Access limited to UABA members

 

New Ukrainian Legislation (in Ukr.)

Weekly Panorama (in Ukr.)
events affecting the Ukrainian legal profession

 

The link below connects to the RSS Feed "Yurincom Inter";

It appears as a continuous blog feed on the UABA Website

Click here for the

Latest Ukrainian Legal News

 

 

 

For More Information, go to WWW.UABA.ORG

 

Powered by Wild Apricot Membership Software