Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

UABA Feature Articles

 • 19 Jul 2012 10:48 AM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION
  Асоціація Українських Правників Америки

  DATE July 19, 2012

   

  RE: Ukrainian Draft bill "On the Principles of State Language Policy",

   

  On July 13, 2012, the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language of the Kyiv branch of the civic society "Memorial" published an open letter addressed to the president of Ukraine, Viktor Yanukovych. The letter was authored by three renowned scholars of Kyiv-Mohyla Academy on behalf of 72 public organizations urging the President to take all measures to remove from consideration the draft bill "On the Principles of State Language Policy", which causes rifts in society, divides Ukraine, and infringes on its constitutional order.

   

  The authors of the letter propose that a working group, composed of representatives of civic organizations and expert groups, be formed to prepare a qualitatively new law.

   

   

  The letter reads, "If you want to be President of all of Ukraine, and not a pawn in the hands of anti-Ukrainian forces, you should stop flirting with them and refrain from participating in activities aimed at undermining the foundation of the independence of Ukraine. We expect that you do not want your presidency to lead to the destruction of Ukrainian statehood."

  Коордрада з питань захисту української мови при Київському «Меморіалі» ініціювала відкритий лист трьох відомих науковців НУ «Києво-Могилянська академія», який 13 липня 2012 року за дорученням 72 інститутів громадянського суспільства направлений Президентові України В.Януковичу із закликом ужити всіх заходів, щоб законопроект «Про засади державної мовної політики», який збурює суспільство, розколює Україну і зазіхає на її конституційний лад, був знятий із розгляду.

   

   

  Автори листа пропонують створити робочу групу, сформовану, серед іншого, з представників відповідних структур громадянського суспільства та експертного середовища, для підготовки концептуально іншого законопроекту.

   

  В листі наголошується: «Якщо Ви хочете бути Президентом усієї України, а не іграшкою в руках антиукраїнських сил, Вам варто припинити загравання з ними та утримуватися від співучасті в діях, спрямованих на підрив основ незалежної державності України. Сподіваємося, Ви не бажаєте, щоб Ваше президентство призвело до руйнації української державності.»

   

  Click here to read the open letter of the Coordinating Committee

  on the Protection of the Ukrainian Language in its entirety

  Натисніть тут, щоб прочитати відкритий лист Координаційного комітету

   по захисту української мови в повному обсязі

   

   

  The UABA urges all of its members and friends worldwide to express their opposition to the draft bill "On the Principles of State Language Policy", by writing to the President V. Yanukovych directly at 11 Bankova Street, Kyiv, 01220, Ukraine

   

  UABA закликає всіх своїх членів та друзів по всьому світу, щоб висловити свою незгоду з законопроектом "Про засади державної мовної політики", в письмовій формі до президента В. Януковичу безпосередньо за наступною адресою 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

 • 05 Apr 2012 2:27 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  STATEMENT
  of the Ukrainian American Bar Association
  on the tragic rape of Oksana Makar
  in Mykolaiv, Ukraine

  ЗАЯВА
  Асоціації Українських Правників Америки
  щодо трагічного випадку
  зґвалтування Оксани Макар
  у м. Миколаїв, Україна

   

   

© Ukrainian American Bar Association                                                                                      Terms of Use

Powered by Wild Apricot Membership Software