Log in

UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION


Проблемні питання щодо спадкування частки в статутному капіталі господарських товариств

05 Jan 2012 7:27 PM | Deleted user
Досить часто у нашій практиці виникають спірні ситуації, пов’язані з видачею нотаріусами України свідоцтв про право на спадщину на частку в статутному капіталі господарських товариств. Виникнення таких спірних ситуацій спричинено схваленими Науково-експертною радою з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України Методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя від 29 січня 2009 року (далі – «Методичні рекомендації»). Danylo M. Kurdelchuk, Ukriniurkolegia Читати далі

© Ukrainian American Bar Association                                                                                      Terms of Use

Powered by Wild Apricot Membership Software