Log in

UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION


ПАРЄ занепокоєна вiдсутнiстю в Українi незалежної судової системи – проект

25 Jan 2012 2:35 PM | Anonymous
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) висловлює глибоке занепокоєння з приводу вiдсутностi незалежної судової системи в Українi i вважає це головною проблемою системи правосуддя в Українi. 

Про це йдеться в проектi резолюцiї ПАРЄ «Функцiонування демократичних iнституцiй в Українi».

Окрім іншого, ПАРЄ висловлює занепокоєння з приводу того, що в українськiй системi правосуддя надмiрно широко застосовується практика взяття пiд варту, «часто без пiдстав i вагомих причин».   

У проектi резолюцiї також наголошується, що «українськiй системi правосуддя притаманне прихильне ставлення до сторони обвинувачення». Тому ПАРЄ закликає владу України забезпечити, щоб у Кримiнально-процесуальному кодексi була за законом i на практицi гарантована «рiвнiсть зброї» звинувачення i захисту.

Голосування за резолюцію заплановане на другу половину четверга, 26 сiчня.

© Ukrainian American Bar Association                                                                                      Terms of Use

Powered by Wild Apricot Membership Software