Log in

UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION


Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

15 Nov 2010 11:55 AM | Deleted user

Закон України «Про судоустрій та статус суддів»

Коментар Богдана Футея*

14 жовтня 2010 року

I.                 Історія питання
Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Цей документ наділив судову систему всеохоплюючими повноваженнями щодо відправлення правосуддя. Відповідно до статті 124 судочинство здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. Згідно з статтею 125 найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, в той час як вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Іншими положеннями Конституції, зокрема, статтею 126 визначено дев‘ять підстав звільнення судді з посади;  цією статтею також закріплено гарантії незалежності та недоторканності суддів. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Link to entire article

© Ukrainian American Bar Association                                                                                      Terms of Use

Powered by Wild Apricot Membership Software